Види робіт
Геотехнічна лабораторія оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє визначати всі показники фізико - механічних властивостей ґрунтів, необхідних для проектування будівель і споруд, хімічний аналіз ґрунтових вод, водної і солянокислої витяжки ґрунтів з оцінкою агресивних властивостей по відношенню до будівельних конструкцій та їх елементів.
 
Кваліфікований персонал і технічні можливості геотехнічної лабораторії дають можливість якісно виконати завдання та надати необхідні показники, зокрема:
 
 Показники водно – фізичних властивостей ґрунтів:
вологість;
щільність, щільність сухого ґрунту, щільність мінеральної частини ґрунту;
межі і число пластичності;
гранулометричний склад;
відносне набухання;
коефіцієнт фільтрації;
вміст органічних речовин;
вміст середньо-і легкорозчинних солей;
корозійна агресивність ґрунтів по відношенню до різноманітних матеріалів;
щільність пісків при максимально пухкому і щільному заляганні;
кут відкосу у сухому і вологому стані;
карбонатність;
зольність.
 
Показники механічних властивостей ґрунтів:
модуль деформації;
кут внутрішнього тертя і питоме щеплення;
відносна просадність і начальний просідний тиск;
коефіцієнт консолідації;
міцність при одноплощинному зрізі;
міцність при трьохвісному стисненні; 
поровий тиск;
міцність при одновісному стисненні;
вологість і тиск набухання;
оптимальна вологість при максимальній щільності.
 
Лабораторні досліди виконуються відповідно до стандартів, будівельних норм і правил чинного законодавства України. Персонал лабораторії постійно удосконалює свої професійні якості вивчаючи міжнародний досвід і стандарти.